Fıtık Tanısı

  • Fıtık Tanısı

    Karın duvarı fıtıklarının tanısı için genellikle fizik muayene bulguları yeterlidir. Karın alt kısmındaki pelvik taban fıtıklarında (siyatik, obturator fıtıklar) görüntüleme yöntemleri kullanılması gerekir.