Fıtık Tanısı

Karın duvarı fıtıklarının tanısı için genellikle fizik muayene bulguları yeterlidir. Karın alt kısmındaki pelvik taban fıtıklarında (siyatik, obturator fıtıklar) görüntüleme yöntemleri (Bilgisayarlı tomografi) kullanılması gerekir.

Fıtık kesesi içindeki organı tanımlamak için ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi istenebilir.

Mide fıtıklarında ise endoskopi gereklidir.