Op. Dr. Levent Eminoğlu

Ameliyat Sonrası (Kesi) Fıtık (İnsizyonel Herni)

Daha önce yapılmış olan operasyon kesilerinden oluşan fıtıklardır.

Ameliyat olan hastaların %0,5 ile %10'unda insizyonel fıtık oluşabilir. Ameliyat tekniğinin yanı sıra ileri yaş, genel vücut zayıflığı, sistemik hastalıklar, şişmanlık, ameliyat sonrası yara infeksiyonu insizyonel fıtık oluşumunu kolaylaştıran nedenlerdir.

Operasyon sonrasında erken dönemde karın içi basıncı artıran zorlayıcı hareketler yapılması insizyonel fıtık oluşmasına neden olabilir.

Ameliyat Sonrası (Kesi) Fıtık (İnsizyonel Herni)