Op. Dr. Levent Eminoğlu

Kasık Fıtıkları Tedavisi

Direkt ve endirekt kasık fıtıklarında cerrahi onarım açık yada laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılmaktadır.

Açık onarımlarda Lichtenstein, Shouldice, Bassini gibi geliştiren kişilerin adıyla anılan onarım teknikleri kullanılmaktadır. Ancak günümüzde greft (yama) kullanılmaksızın onarım nadiren yapılmaktadır. Greft kullanımı gerilimsiz olduğundan operasyon sonrası ağrıyı ve fıtığın tekrarlama riskini azaltır.

Laparoskopik kasık fıtığı onarımında TAPP ve TEP olarak iki teknik kullanılmaktadır.

TAPP (Transabdominal preperitoneal) yönteminde batın içinden kasık bölgesine müdahale edilmekte ve karın zarının önüne fıtık olan yere mesh yerleştirilmektedir. Genel anestezi gerektirmesi ve karın içine girilmesi nedeniyle daha az tercih edilmektedir. Etrangle (sıkışmış) ve dev kasık fıtıklarında seçtğimiz yöntemdir.

TEP (Total ekstraperitoneal) yönteminde karın içine girilmeksizin karın zarı ile cilt arasında oluşturulan bir boşlukta çalışılmaktadır.

Fıtık bölgesi direkt olarak görüntülenmekte ve onarılmaktadır. Ekibimizce özellikle çift taraflı ve nüks fıtıklarda tercih ettiğimiz yöntemdir. Operasyon süreci 20 - 30 dakikadır. Hasta aynı gün ya da bir sonraki sabah evine gönderilmekte, 36 - 48 saatte normal yaşamına dönmektedir. Laparoskopik onarımda ameliyat sonrası ağrı son derece azdır.

Kasık Fıtığı